2020-2021 - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Актуално > Новини

Уважаеми родители и ученици от XI "а" клас на СУ "Отец Паисий" гр.  Самоков, ръководството на училището Ви уведомява, че за периода от  22.10.2020 г. до 29.10.2020 г. Вашата паралека преминава в обучение от  разстояние в електронна среда. Тя е карантинирана, поради + PSR тест за  COVID 19 на един Ваш съученик.
Необходимо е да следвате обичайното  си седмично разписание на учебните занятия, както и обичайната  продължителност на учебните си часове и междучасия. Образователният  процес по всички учебни предмети ще протича в образователната платформа  MS Teams.

===================================================================================================================================================================

Открит урок по английски език бе проведен на 20 октомври в IV клас на тема "It's going to be a delicious week". Любознателните четвъртокласници не само опознаха дните от седмицата, но и отредиха любима своя храна за всеки от тях. Гости на открития урок бяха други педагогически специалисти от училището.

Поздрав от г-жа Керефейна за успешния старт на нашите ученици от I клас.

СУ „Отец Паисий“ се включва в Европейската седмица на програмирането. По време на събитието „Програмирам със Scratch“ учениците от V а клас бяха ментори на учениците от IV а клас. Четвъртокласници и петокласници заедно развиваха креативността си, решаваха проблеми и си сътрудничеха. Изпълниха целите на CodeWeek4All – да  докажат, че програмирането превръща идеите в реалност

Признание за учениците на СУ "Отец Паисий" - гр. Самоков.
Под ръководството на госпожа Лалка Чавдарова, старши учител по Изобразително изкуство, учениците ни получиха заслужено признание за своя труд.
На 08.10.2020 г. областната комисия за оценяване на  конкурса за детска рисунка "С очите си видях бедата" определи:
- втора възрастова група - I-во място - Ивайла Димитрова, ученичка от V'a клас, III-то място - Божидата Иванова, VII'б клас
- трета възрастова група - I-во място Ванеса Попова от IXá клас, II-ро място - Евелин Стайкова, IX'а клас
В конкурса участие взеха и много други талантливи ученици. Поздравяваме  госпожа Чавдарова, наградените ученици и всички взели участие и им желаем вдъхновение и още много успехи!


Европейски ден на спорта 25.09.2020 г.

Откриване на новата учебна 2020-2021 година


СУ "Отец Паисий" - гр. Самоков - Иновативно училищеУчилището се нареди сред иновативните училища в  страната, като през  предстоящата 2020/2021 учебна година стартира  реализацията на проект с  въвеждането на иновативен учебен предмет -  Умения и добродетели.

В А Ж Н О

Уважаеми  родители, във връзка с предстоящата учебна година в условията на  COVID-19, МОН създава организация за провеждане на учебен процес в  диференцирана форма. В Диференцираната форма за обучение съгласно  изменението в Наредба 10 ще  могат да бъдат включвани ученици след  заявено желание от родителите  при декларирани основателни причини.  Заявлението е чрез директора на училището до началника на РУО. Решението  е на РУО и ще бъде за цялата учебна година. Обучението ще бъде  извършвано дистанционно, в електронна среда, но е задължително редовното  участие в образователния процес, което ще се контролира с поставяне на  отсъствия. Обучението ще се осъществява от  определени от МОН обучителни  центрове за страната, които се очаква да стартират работа след  1.10.т.г. За областите от Югозападния регион, в който попада Софийска  област по предварителен план се очаква  това да бъдат 2 или 3 големи  училища в София- престои определянето им.
 Молим родителите на учениците от СУ "Отец Паисий" - гр. Самоков, които  считат, че имат основателна причина детето им да не посещава присътвени  учебни занятия да входират писмено заявление до 09.09.2020 година в  деловодството на училището или да го изпратят на електронната поща на  училището - su_samokov@abv.bg.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню