Модул 1 - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти > "НП ОСОС"

Модул „Културните институции като образователна среда”
От началото на учебната 2019/2020 година, СУ "Отец Паисий" - гр. Самоков стартираха дейностите по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”,Модул „Културните институции като образователна среда“. Дейностите се реализират с любезното съдействие, в сътрудничество с Исторически музей град Самоков.
Проектът „Осигуряване на съвременна образователна среда” Модул „Културните институции като образователна среда” има за цел по-всеобхватното включване и използване на богатото културно-историческо наследство на района на град Самоков в образователния процес и часовете по История и цивилизация. Последното се съчетава с добре уредените музейни сбирки на територията на Община Самоков, възможностите на музейните обекти и предлаганите образователни програми. Град Самоков заема важно място в българската възрожденска история и е значим национален център, което позволява, изучавайки местната история да познаем и оценим значими обществено-икономически, политически и културни процеси от националната история. За учениците това е начин за усвояване и разбиране на взаимната връзка между историческия процес, традицията, и съхранената памет на населението. Проектът цели, чрез провеждане на изнесени уроци по история и цивилизация, да се развият извънучилищните форми на обучение и възпитание, чрез наблюдение на терена, събиране на материали и информация, или проучване на писмени сведения и материали съхранени в музеите.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню