2020-2021 - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Актуално > Открити Уроци

На 21.10.2020г. в IV клас се проведе съвместен урок по човекът и природата на тема "Почва" (затвърдяване) с г-жа Силвия Янакиева.
Четвъртокласниците имаха възможност да наблюдават и участват в редица опити, а след това да анализират получените резултати и да формулират изводите от тях.

На 20 октомври в групата за ЦОУД във lI клас при г-жа Елена Генова бе проведен открит урок в часовете за занимания по интереси. Присъстваха г-жа Минкова-Директор на училището и учители от Начален етап . Темата на урока беше ‘’Цветен отпечатък на растение - Есенна гора". Тя бе представена по много интересен начин с презентация в електронна книжка, занимателна игра, с включване на междупредметни връзки и възможност за развитие на творческите способности на децата. Използвани бяха предварително събрани природни материали, с които учениците направиха чудесни есенни пейзажи със специална техника на отпечатване.
Часът бе интересен и ползотворен за всички!


Открит урок по английски език бе проведен на 20 октомври в IV клас на тема "It's going to be a delicious week". Любознателните четвъртокласници не само опознаха дните от седмицата, но и отредиха любима своя храна за всеки от тях. Гости на открития урок бяха други педагогически специалисти от училището.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню