Юли - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Актуално > Новини > Архив новини > 2020-2021
===================================================================================================================================================================

СУ "Отец Паисий" - гр. Самоков с участие на финала на престижното международно математическо състезание "Математика без граници". На финалния кръг, който се проведе в гр. Несебър успяха да се класират 5 ученици от начален етап - второкласниците Божидара Спасова и Кристиян Поповянски, третокласниците - Дария Ганджулова и Георги Чалъков и представителят на четвърти клас - Ванеса Петрова. Всички ученици се представиха на ниво в конкуренция с 1500 ученици от 20 страни.
Поздравления за учениците, техните учители и родители!

===================================================================================================================================================================

 СУ Отец Паисий“ град Самоков   оборудва нов специализиран ресурсен кабинет  и дооборудва кабинет по логопедия и психология по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"
 

С удовлетвореност  СУ ... откри нов специализиран ресурсен кабинет  и дооборудва кабинет по логопедия и психология по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"  - BG05M20P001-3.018.Откриването му бе на 05.07.2021 г. а официални гости на публичното събитие бяга зам. кмет  г-жа Люба Кленова и ст. експерт „ОМДС“ – Снежана Дамянова. Проектът BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран е от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
 ===================================================================================================================================================================

Учениците от 5а и 5б клас на СУ „Отец Паисий“ – град Самоков успешно завършиха своето обучение по Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” на  Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
 
Програмата е специално разработена за ученици от 3-ти до 5-ти клас. Теоретичните теми в обучението обхващаха въпроси, свързани с природните явления и превръщането им в бедствия, водата и нейните свойства и кръговрат, общи познания за наводненията, ранното предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и извънредни ситуации, действия преди, по време и след наводнения. Практическите теми в обучението бяха под формата на интерактивни упражнения и игри, рисуване, викторини, състезания, упражнения на полигона с демонстрации и симулации на наводнение, поход.
 
===================================================================================================================================================================

"КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]"
 
 
По инициатива на СБУ с партньорството на екипът на Фондация "Европейски институт", СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков участва в Проект „КЛАС“, като единствен представител на община Самоков, като в страната покана за участие в Проекта са получили 14 училища. Учители и ученици бяха част от серия обучителни семинари и Мастърклас - "КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]". Проведени бяха Online обучителен семинар по гражданско образование и медийна грамотност за учители, в които участва и д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдикат на българските учители. Умението да се търси и ползва информация е пряко свързано с възможността младите хора да мислят критично и да бъдат пълноценни и активни граждани. Обучителните семинари включваха, както полезна информация по темата, така и практическа част с игрови и дискусионни методи, а основната цел на проекта е насърчаването на медийната грамотност и гражданското образование. Учениците от VIII’a клас, с класен ръководител г-жа Александрина Ганджулова получиха покана да участват в  национален ученически медиен конкурс за изработване на медиен продукт по тема от местно значение в три категории:
 
1. Телевизионен репортаж;
 
2. Радио репортаж;
 
3. Текстови репортаж за печатна или електронна медия.
 
Жури, съставено от представители на Фондация "Европейски институт" и от професионални журналисти, ще класира получените медийни продукти и ще обяви победителите през септември 2021 г. Авторите на най-добрите репортажи ще бъдат поканени да участват в медиен обучителен лагер, който ще се проведе в началото на учебната 2021-2022 година като заключително събитие по Проекта "КЛАС [Критични: Любознателни: Активни: Смели]".
 
 
Благодарим за поканата и оказаната чест на СБУ и председателя на ОБЩКС Самоков.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню