ДЗИ и ЗДИППК - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Документи
 


 


 

 
Модел  на задължителен държавен изпит  за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование.

 

Назад към съдържанието | Назад към главното меню