НП „Бизнесът преподава“ - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти
 
Бизнесът преподава - 2023 г.

 
За втора поредна година СУ „Отец Паисий“ - град Самоков кандидатства и бе одобрено за участие в Национална програма „Бизнесът преподава - Модул 1 „Бизнесът в училище“. Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите, които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за подготовката на младите хора за живот и работа. В тази връзка ученици и преподаватели от училището взеха участие в демонстрационно обучение по темите: Забавни дейности по програмиране, 3D печат и предприемачество. Представител на бизнеса бе фирма АТЛАСКОМ ООД - град София.
=====================================================================================================================================================================
НП „Бизнесът преподава“ в СУ „Отец Паисий“ - град Самоков

В изпълнение на НП „Бизнесът преподава“, модул 1 „Семинари в училищата“, ученици и преподаватели от СУ „Отец Паисий“ - град Самоков участваха в демонстрационно обучение на тема:  кибер сигурност, интернет на нещата и изкуствен интелект от представители на бизнеса - фирма АТЛАСКОМ ООД - град София.
СУ „Отец Паисий“ е едно от двете училища в общината, одобрени за реализация на програмата. Тя цели повишаване качеството на преподаване и формиране на знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите.
Информирането на учениците за най-новите тенденции в развитието на техниките и технологиите е ключов фактор за подготовката на младите хора за живота и кариерното им ориентиране. Осъвременяването на квалификацията на учителите в партньорство с бизнеса ще доведе до развитие на компетентностите на учениците, необходими за успешната им бъдеща реализация.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню