НП „Бизнесът преподава“ - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти

НП „Бизнесът преподава“ в СУ „Отец Паисий“ - град Самоков

В изпълнение на НП „Бизнесът преподава“, модул 1 „Семинари в училищата“, ученици и преподаватели от СУ „Отец Паисий“ - град Самоков участваха в демонстрационно обучение на тема:  кибер сигурност, интернет на нещата и изкуствен интелект от представители на бизнеса - фирма АТЛАСКОМ ООД - град София.
СУ „Отец Паисий“ е едно от двете училища в общината, одобрени за реализация на програмата. Тя цели повишаване качеството на преподаване и формиране на знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите.
Информирането на учениците за най-новите тенденции в развитието на техниките и технологиите е ключов фактор за подготовката на младите хора за живота и кариерното им ориентиране. Осъвременяването на квалификацията на учителите в партньорство с бизнеса ще доведе до развитие на компетентностите на учениците, необходими за успешната им бъдеща реализация.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню