Проект - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти > Минали проекти > "Образование за утрешния ден“
 

Отчет проект образование за утрешния ден 
 
През 2019/2020 учебна година в училище СУ „Отец Паисий“ се сформираха 2 групи по проект “Образование за утрешния ден “– Дигитални компетентности.
 
Първа група „Smart Class“– ученици от 4 клас, с ръководител Десислава Христова.
 
Втора група „Дигитален клас“ – ученици от 8 и 10 клас, с ръководител Александрина Ганджулова.
 
Поставени са следните цели:
 
ü    Повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности
 
ü  Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието
 
ü  Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ
 
Във взетите до момента часове, са постигнати поставените цели.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню