Проекти - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти > "Подкрепа за успех" > Архив
Екатерина Димитрова Кацарова
Старши учител в група за ЦДО в начален етап на основно образование
При СУ,,Отец Паисий” гр.Самоков
Анализ на работата на група за занимания по интереси „Танцувай с мен“ 2 а клас при СУ,,Отец Паисий” гр. Самоков за учебна 2019-2020 година
Учениците от 2а клас участват в проекта ,,Подкрепа за успех” с група за занимания по интереси, в направление Изкуство и култура. Групата е по народни танци и е наречена ,,Танцувай с мен”. През цялата учебна година учениците се запознаваха с народните празници, поверия и обичаи и се забавляваха и укрепваха своето физическо развитие, учейки български  народни танци.
През тази година взехме участие в следните публични мероприятия:
-          Патронен празник на училището - 31.10.2019 г. с танц  ,,Весела ръченица”
-            Коледно тържество на класа - 19.12.2019 г. - участие на учениците с автентична сценка -,,Бъдни вечер”
-            Общо Коледно тържество на училището - 20.12.2020 г. - участие на учениците от 2 а клас с ,,Весел народен танц” и сценка ,,Бъдни вечер”.
- Тържество за 3 март
Поставените цели на групата през учебната година бяха постигнати, а именно:
-          формиране на чувство на гордост от принадлежността към българската нация;
-          развитие на двигателни умения.Арт ателие 6а 6б класПъстра мозайка 5 калс
Назад към съдържанието | Назад към главното меню