Заедно в грижата за ученика - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проекти > Минали проекти

Бинарен урок се проведе в IV'а клас под ръководството на г-жа Екатерина Кацарова, учител в група ЦОУД и госпожа Емилия Михайлова, старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап.
Темата на урока бе: "Разпознавам изреченията в българския език".
Учениците бяха въведени в темата със забавна гатанка, с което припомниха и затвърдиха знанията си за видовете изречения по цел на изказване.
В презентация за прости и сложни изречения, учениците успешно откриваха и съставяха сами прости и сложни изречения, а в предварително подготвен работен лист учениците свързваха прости изречения в сложно, като изолзваха свързващи думи.
Чрез забавна работа по двойки подреждаха разбъркани думи, за да съставят сложни изречения.
Благодарение на майсторството на педагогическите специалисти, които предразположиха учениците да участват  активно във всяка задача, любознателните четвъртокласници разшириха знанията си и своите умения за развиване на личностни качества, критично мислене и работа в вкип. Споделените педагогически практики на учителите от различни етапи на основно образование, са традиционни за училището, като по този начин се осъществява плавен преход от начален към прогимназиален етап и бъдещите петокласници имат възможност да се запознаят учителите методици.
На урока присъстваха директорът на училището, госпожа Лиляна Минкова и педагогически специалисти.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню