Декември - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Актуално > Новини > Архив новини > 2021-2022

Интерактивни уроци с  участието на ролеви модел, се проведоха в V'а и V'б клас на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков. Самоковецът Георги Джелепов взе участие в уроците, а
темата бе: “Коледа - време за чудеса?" Развиване на личностни качества и умения за постигане на успех у учениците, бяха целите, които учителят по английски език, г-жа Силвия Стефкина, си бе поставила. Г-н Джелепов провокира размисли относно връзката между коледните чудеса и значението на целенасоченото развиване на личностните качества и умения за постигане на успех у петокласниците чрез активното им участие в беседа, в която свободно изразяваха лично мнение. Гостът г-н Джелепов, успешен строителен предприемач, с проявената активна гражданска позиция и личен пример, провокира учениците да осъзнаят важността на собствените действия и усилия за постигане на желаните резултати. Заедно с младия, но активен учител по английски език, г-жа Силвия Стефкина, успяха да провокират у учениците желание да са трудолюбиви, дисциплинирани и добронамерени. Срещата с ролевия модел, именно в час  по английски език, провокира желанието на учениците от петите класове да разширят речниковия запас от английски думи в предстоящите часове.
В часовете, освен представянето на госта, бе въведена темата за постигане на успех в контекста на приближаващата Коледа, изтъквайки,  че чудесата не се случват просто така и само в определени моменти, а всичко зависи от нас самите. Уроците продължиха с вълнуваща и мотивираща беседа между госта и учениците. Г-н Джелепов засегна в беседата темите за здраве, постоянство, търпение, труд, необходимостта от позитивна комуникация и сътрудничество и не на последно място - важността на доброто образование, като стабилна основа, върху която да се надгражда.
Учениците бяха провокирани с въпроси, последвани от примери от личния опит на ролевия модел. Последните 10 минути от уроците в двата класа бяха отделени за практическа задача, свързана с творчество и строително предприемачество. Изработвани бяха къщи от спагети и маршмелоус. Учениците показаха голяма креативност, работейки по групи. Дейността бе със състезателен характер, така както строителното предприемачество функционира в конкурентна среда, с цел участниците да доразвият и затвърдят уменията за работа в екип, сътрудничество и креативност, както и добродетелите - трудолюбие и търпение.
Учебният час завърши с анализ на практическата задача, с много усмивки и снимки. Учениците получиха силна мотивация в следващите учебни часове използваната лексика да бъде преведена  и използвана за разговор на английски език по темата за чудесата в живота ни.

===================================================================================================================================================================

Учениците от СУ „Отец Паисий“ участваха в, третото издание на националния конкурс „Времена и будители“, който е посветен на 145 години от Априлското въстание и участието на български учители в тази най-масова и героична проява на националноосвободителното движение през Възраждането.
 
Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора към историческата памет, да стимулира техния интерес да откриват и възраждат личности и събития, които предизвикват национална гордост. За да разгърнат творческото си въображение, регламентът предлага на участниците два модула – изработване на постери и създаване на мултимедийна презентация.
 В третото издание се включиха над 200 участници от цялата страна. Достойни представители на СУ „Отец Паисий“ бяха Виктория Рогаева от 8а, Радостина Василева от 9а, Александра Санкова и Борислава Петрова от 10а, с ръководител Александрина Ганжулова в категория компютърна презентация

===================================================================================================================================================================
 
             
    ПРОЕКТ „МЛАДЕЖИ В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА“

 
 
В периода  07.12-09.12.2021 г. ученици от XI „б“ клас, специалност „Електронна търговия“ на СУ „Отец Паисий“ гр. Самоков, взеха участие в проекта „Младежи в кръговата икономика“,  съвместен проект на JA Европа и Европейският институт за иновации и технологии.
 
Учениците се запознаха отблизо с модела на  кръгова икономика, модел насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите, чрез повторното им използване, рециклиране и връщането им обратно в икономиката, което ще доведе до ограничаване  на отпадъците и замърсяването.
 
В процеса на обучение, учениците имаха възможност да станат посредници в промяната в зеления преход, като доразвият своите дигитални и предприемачески умения.
 
Модула „Мода и  кръгова икономика“,  представи различни бизнес модели, тема, свързана с продуктите на регистрираната учебна компания.
 Успешно завършилите проекта, получиха сертификат за  придобити умения и компетентности

===================================================================================================================================================================
Назад към съдържанието | Назад към главното меню