Учителски колектив - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Контакти и прием

Колективът на СУ "Отец Паисий" град Самоков

Ръководен екип
Директор

ЗДУД
ЗДАСД
Нели Димитрова-ЧалъковаРъководител направление ИКТ

Десислава Христова

Педагогически съветник
Руми Гамалова


Начални учители
Старши учител начален етап

Антоанета Механджийска


Старши учител начален етап

Екатерина Ковачева


Старши учител начален етап

Магдалина Иванова
Старши учител начален етап

Надежда КерефейнаЦДО
Старши учител ЦОУД 1-4 клас

Екатерина КацароваУчител ЦДОУД 1-4 клас

Елена Генова


Учител ЦДОУД 1-4 клас

Дарина Иванова


Учител ЦДОУД 1-4 клас

Миглена Филипова


Старши учител ЦОУД 5-7 клас

Екатерина ПоповаБългарски език и литература
Старши учител

Емилия Михайлова


Старши учител

Борислава Стефанова


Старши учител

Ирина Копаранова
Учител

Веселка ТерезоваЧужди езици
Старши учител

Людмил МихайловУчител

Даниела Петровска
Учител

Надя Младенова


Учител

Златина Тоскова
Учител

Стефка Гърлянова


Учител

Силвия СтефкинаМатематика
Старши учител

Венета Тодорова


Главен учител

Елка Конакчийска


Старши учител

Мариана Димитрова

Информационни технологии
Информатика
Старши учител

Александрина Ганджулова


Учител

Инж.Георги Кацарски
Учител

Инж.Павлина Стойнева
ОНГОР

История и цивилизация
Учител

Мария Петрова


География и икономика
Старши учител

Надя Янкова

Изобразително изкуство
Старши учител

Лалка Чавдарова

Философски цикъл
Старши учител

Оля Георгиева


ПНЕ

Физика и астрономия
Старши учител

Мария Иванова
Химия и опазване на околната среда
Старши учител

Силвия ЯнакиеваБиология и здравно образование
Старши учител

Силвана Лобутова


Технологии и предприемачество

Старши учител

Емил Адирков
Музика

Старши учител

Силвия НеноваФизическо възпитание и спорт

Старши учител

Ивана Матина
Старши учител

Милена ДжамбазоваИкономика
Маркетинг

Старши учител

Йорданка Николова

Ресурсен

Ресурсен учител
Елза ЯневаЛогопед

Логопед
Бойка Михайлова
Назад към съдържанието | Назад към главното меню