Кадрово осигуряване - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Документи > Анализи и информация

Диаграма за длъжностите, числеността и средната възраст на персонала в СУ "Отец Паисий" гр. Самоков
 

Г-жа Лиляна Минкова, директор на СУ „Отец Паисий” гр. Самоков участва в Националната научно-практическа конференция „Насърчаване и повишаване на грамотността” на 02 - 03.10.2019 г. в гр. Пловдив.
 
Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова откри конференцията и поздрави  участниците за активността им по темата за насърчаване и повишаване на грамотността. Тя апелира: „Необходимо е да има устойчивост на политиките за повишаване на грамотността. Изключително важно е и да споделяме опита си, особено когато се отнася до ограмотяване.”
 
Целта на форума, който бе организиран от МОН съвместно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с директори и с учители от цялата страна бе да обменят добри практики от обучението в детската градина, в училище, както и на възрастни по проект „Нов шанс за успех“.
 
Г-жа Лиляна Минкова представи презентация с добри практики за повишаване на грамотност сред уязвими групи от населението, обучавани по проект „Нов шанс за успех“ Модератор в панела бе проф. д.п.н. Р. Танкова – зам. ректор на ПУ „Паисий Хилендарски”. Споделената практика представя търсене на творчески провокации, иницииране на мероприятия, подкрепяща среда, политики за повишаване  на  грамотността и стимулиране на четенето, които да възвърнат любовта към книгата.
 
По време на форума бе представен опитът от прилагането на педагогически практики, различни техники за подобряване на грамотността, не само базовата, но и функционалната. Обсъдени бяха и множество инициативи, които са свързани с насърчаване на четенето сред младежи и възрастни.
 
През втория ден на конференция с вълнуваща реч и последваща дискусия се включи и г-жа Янка Такева – председател на СБУ.
 
Г-жа Лиляна Минкова, директор на СУ „Отец Паисий” гр. Самоков и председател на СО на директорите в Община Самоков към СБУ и г-жа Бойка Михайлова, логопед в училището ни и общински координатор на СБУ за гр. Самоков участва в Националнатa конференция за обобщение и  анализ на дейноста на СБУ за 2020 г., проведена през 01.2021 г.

На заключително публично информационно събитие по проект „Нов шанс за успех”, сред шестимата поканени да участват директори от страната бе и директорът на СУ „Отец Паисий” гр. Самоков - Лиляна Минкова. Събитието бе широко медийно отразено – канал 1, BTV, в. „Аз буки”, в. 24 часа” и др. На състоялия се на 21 и 22 ноември в гр. Пазарджик брифинг г-жа Лиляна Минкова изтъкна съществената роля на този проект за развитието на гражданското общество. Освен, че проектът има за цел да подкрепи лицата над 16 години да продължат своето образование и да получат повече възможности на пазара на труда, проектът има и съществени социални измерения – образована родителска общност, за която образованието вече е ценност и пряко рефлектира върху упражняването на родителската отговорност – детето да е в училище. Присъстваха ръководители на дирекции и експерти от МОН: г-жа Евгения Костадинова, г-жа Рени Крастанова, г-жа Неда Кристанова, г-жа Ваня Трайкова и др., както и Началникът на РУО Пазарджик – г-жа Ружа Семерджиева.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню