Ролеви модели - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Актуално > Партньорства

Урок с ролеви модел в 5а и 5б клас
Тема : “КОЛЕДА - време за чудеса? Личностни качества и умения за постигане на успех.”
Цели :
1.      Да се провокират размисли по темата.
2.      Участие в беседа.
3.      Свободно изразяване на лично мнение по темата.
Очаквани резултати:
1.      Осъзнаване на важността на собствени действия и усилия за постигане на желани резултати.
2.      Да се разшири речниковия запас по английски език в следващия час.
3.      Да се възпитат у учениците чувство за трудолюбие , дисциплина и човечност.
Учебни средства:
1.      Гост – ролеви модел : Г-н Георги Джелепов – строителен предприемач
2.      Материали за практическа задача : спагети и маршмелоус
Ход на урока:
Представяне на госта и въвеждане на темата в контекста на приближаващата Коледа, изтъквайки,  че чудесата не се случват просто така и само в определени моменти, а всичко зависи от нас самите. Урокът продължава с беседа между госта и учениците. Засягат се теми като: здраве, постоянство, търпение, труд, необходимостта от позитивна комуникация и сътрудничество и не на последно място важността на доброто образование, като стабилна основа върху която да се надгражда.
Учениците са провокирани с въпроси последвани от примери от личния опит на ролевия модел. Последните 10 минути са отделени за практическа задача: Изработване на къщи от спагети и маршмелоус. Децата са разделени на групи. Активността е със състезателен характер и има за цел децата да упражнят засегнатите умения: работа в екип, сътрудничество, креативност, трудолюбие и търпение и да получат резултат от всичко това.
Учебният час завършва с много усмивки и снимки. В следващия учебен използваната лексика ще бъде преведена  и ще се използва за разговор по темата на английски език.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню