Януари - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Актуално > Новини > 2021-2022

НП „Бизнесът преподава“ в СУ „Отец Паисий“ - град Самоков

В изпълнение на НП „Бизнесът преподава“, модул 1 „Семинари в училищата“, ученици и преподаватели от СУ „Отец Паисий“ - град Самоков участваха в демонстрационно обучение на тема:  кибер сигурност, интернет на нещата и изкуствен интелект от представители на бизнеса - фирма АТЛАСКОМ ООД - град София.
СУ „Отец Паисий“ е едно от двете училища в общината, одобрени за реализация на програмата. Тя цели повишаване качеството на преподаване и формиране на знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите.
Информирането на учениците за най-новите тенденции в развитието на техниките и технологиите е ключов фактор за подготовката на младите хора за живота и кариерното им ориентиране. Осъвременяването на квалификацията на учителите в партньорство с бизнеса ще доведе до развитие на компетентностите на учениците, необходими за успешната им бъдеща реализация.
===================================================================================================================================================================

Бинарен урок се проведе в IV'а клас под ръководството на г-жа Екатерина Кацарова, учител в група ЦОУД и госпожа Емилия Михайлова, старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап.
Темата на урока бе: "Разпознавам изреченията в българския език".
Учениците бяха въведени в темата със забавна гатанка, с което припомниха и затвърдиха знанията си за видовете изречения по цел на изказване.
В презентация за прости и сложни изречения, учениците успешно откриваха и съставяха сами прости и сложни изречения, а в предварително подготвен работен лист учениците свързваха прости изречения в сложно, като изолзваха свързващи думи.
Чрез забавна работа по двойки подреждаха разбъркани думи, за да съставят сложни изречения.
Благодарение на майсторството на педагогическите специалисти, които предразположиха учениците да участват  активно във всяка задача, любознателните четвъртокласници разшириха знанията си и своите умения за развиване на личностни качества, критично мислене и работа в вкип. Споделените педагогически практики на учителите от различни етапи на основно образование, са традиционни за училището, като по този начин се осъществява плавен преход от начален към прогимназиален етап и бъдещите петокласници имат възможност да се запознаят учителите методици.
На урока присъстваха директорът на училището, госпожа Лиляна Минкова и педагогически специалисти.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню