Април - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Актуално > Новини > Архив новини > 2021-2022

Литературно четене на стихове на Петя Дубарова представиха учениците от IIIа, Vа и Vб клас в Актовата зала на училището. Вдъхновение от красивите рими на поетесата получиха учениците от начален етап, ученици от 6б клас и много учители, които с радост посетиха рецитала. Четенето бе по повод 60-годишнината от рождението на Петя Дубарова, която трагично загасва от поетичния небосклон на 17-годишна възраст.
Идеята за това тържество идва от г-жа Антоанета Механджийска, която приема предложение от своите ученици, вдъхновени от филма „Петя на моята Петя“, да направят литературно четене, както се е правело то преди години. Класните ръководители на петите класове, заедно с учителите по български език и литература също приветстваха идеята и си обещаха такива литературни четения да се превърнат в традиция в нашето училище.

===================================================================================================================================================================

На 19 април 2022 г., ученици от XI „б“ клас, специалност „Електронна търговия“, достойно се представиха на полуфиналното състезание на програма „Учебна компания“, организирано от Джуниър Ачийвмънт  България, на което представиха своя бизнес.
 
По време на състезанието, бе  предоставен  на журито бизнес плана на учебна компания „Handmade Superior Lacota“, презентация за дейността  и щанд с  продукти.  
 
Учениците, техният преподавател и ръководството на СУ „Отец Паисий“, изказват огромна благодарност на ментора на учебната компания гл. а. д-р Виолета Златкова, преподавател в Университет за национално и световно стопанство гр. София .

===================================================================================================================================================================

В  периода 7 - 8.04.2022 г. педагогическият колектив на СУ „Отец Паисий“ –  град Самоков участва в майсторски клас на тема "Как да прилагам  проблемно-базиран подход в своята работа?" от Уча.Се.  Проблемно-базираното обучение е подход, при който учениците „работят” по  реални казуси и проблеми от заобикалящия ни свят. По този начин имат  възможност да приложат знания от различни учебни дисциплини с цел да  открият и предложат решение на конкретен проблем или загадка от „живия“  живот. При този подход учениците се стремят да създадат краен продукт,  който не е зададен от преподавателя, а зависи от проучванията и  изследванията им в процеса на изпълнение на поставената задача. Това  води до изграждане на нагласа у учениците, че в живота не винаги има  правилно и грешно: един проблем може да има много възможни решения.  Обучението бе наситено с нова информация, споделяне на техники, идеи и  концепции, което задълбочи разбирането за създаването на  учебно  съдържание чрез проблемно-базирания подход, а самото преживяване беше  вдъхновяващо, смислено и обогатяващо.


 

Партньорска визита по НП „Иновации в действие“
 
 
На 13 и 14 април в СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков се проведе публично събитие по НП „Иновации в действие“.
 
Темата бе „Преподаване и практикуване на уменията на 21-век и общочовешките добродетели“, а мотото на събитието „Формираме умения. Практикуваме добродетели. Създаваме приятелства“.
 
Тази година по НП СУ „Отец Паисий“-гр. Самоков си сътрудничи с още три училища- партньори – Иновативно училище СУ „Бачо Киро“ – гр. Павликени, област Велико Търново, Професионална гимназия по облекло и стопанско управление, гр. Дупница, обл. Кюстендил,  ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“-гр. Самоков.
 
Учениците от I и II клас представиха театрална сценка и взеха участие в игри със състезателен характер, организирани от учителите в начален етап. В двата дни бяха организирани  интерактивни работилници, както и дейности за обмяна на опит чрез представяне на добри практики, като наблюдение на открит урок в начален етап и бинарен урок, представен от учителите, преподаващи иновативния учебен предмет „Умения и добродетели“ в прогимназиален и гимназиален етап. Учениците развиваха умения за  работа в екип, четивна грамотност, дигитална грамотност, комуникационно умение, критично мислене, емоционална интелигентност, както е общочовешките добродетели: търпение, отзивчивост, целеустременост, решителност,  уважение, усърдие и съобразителност.
 
На събитието присъстваха директори на училищата-партньори, старши експерт по ПНЕ от РУО София област, учители, ученици, представители на Програма „Училища за пример“ и фондация „Заедно в час“ и родители.
 
Основната цел на Националната програма е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците, посредством иновативни педагогически методи, както и чрез повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на акдемичните резултати, повишаване на творческата активност на ученици и педагози.

===================================================================================================================================================================
 
===================================================================================================================================================================
  ===================================================================================================================================================================


Ние сме ученици от XI „б“ клас, специалност „Електронна търговия“,  от учебна компания Handmade superior lacotaи СТАРТИРАМЕ КАМПАНИЯ за  събиране на неизползвани, стари дрехи с цел намаляване на замърсяването от модната индустрия.
          Ще се радваме да се включите и подпомогнете нашата кауза като дарите стари дрехи.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню