5а клас - СУ "Отец Паисий"-гр.Самоков

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Училищна среда > Групи за ЦДО

Дейности  по интереси - 5-та група за ЦДО, Va клас
Учител в група за ЦДО в прогимназиален етап: Мария Петрова
Заниманията по интереси дават възможност на децата да се откъснат от учебната среда, но в същото време по-голяма част от задачите да бъдат пряко свързани с учебния материал.
Всяка една от поставените задачи е целенасочена, в зависимост от сезона, месеца, наближаващи празници, като изработването на есенни пейзажи, коледни картички, фолклорни и официални празници.
Често децата излизат на разходка сред природа, както за отдих така и за събиране на различни природни материали.
Заниманията по интереси повишават качеството на образователния и възпитателния процес, чрез откриване и насърчаване на творческите способности и умения за общуване на учениците. У ученицете се развиват различни умения, като работа в екип, комуникационни умения, креативност и др.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню